Hvem er vi

John Abild Hansen

Malermester


Jeg har været i malerfaget siden 1977, jeg har gennem 9,5 år arbejde som  Malermester i Aarhus og Randers området ved et af Østjyllands større malerfirmaer.


Men I 2016 fik jeg lyst til at være "herre i eget hus" og har derfor startet MALERFIRMA ABILD-HANSEN.


Mine kerneværdier er:

  • Kvalitetsbevidst.
  • Pålidelig.
  • Høj og flot finish.
  • Kommer som aftalt, er færdig som aftalt og til den aftalte pris.


Firmaet er medlem af DANSKE MALERMESTRE


Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af DANSKE MALERMESTRE er derfor omfattet af DANSKE MALERMESTREs garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.


Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for DANSKE MALERMESTREs Garantiordning. Garantiordningen udnævner da en uvildig syns- og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får De medhold i Deres klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem.


Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af DANSKE MALERMESTRE. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.Derud over har vi meget fokus på vores miljø og bruger så vidt det er muligt produkter som er mærket med Svanen, EU-Blomsten og Indeklima Mærket.Salgs- og leveringsbetingelser for MALERFIRMA ABILD-HANSEN

 

Betalingsbetingelser:

8 dage netto kontant, fra fakturadato, der betales via mobilpay eller ved bankoverførelse, Rykkergebyr 100.- pr. rykker. Rente ved for sent indbetaling for private,

diskontoen + 7 % p.a. Erhvervskunder 2 % pr. måned.

 

Reklamationer:

Vedrørende faktura skal ske inden 8 dage fra fakturadato.

 

Vedrørende arbejdet skal ske inden 5 år fra opstartsdato på malerarbejde.

 

A conto:

MALERFIRMA ABILD-HANSEN kan forlange a conto, ved arbejder udover 14 dages varighed, uanset årsagen hertil. Eller som betaling af leveret malervarer.

 

Betalingsbetingelser som normale betalingsbetingelser.

 

Timelønsarbejder:

Ved timelønsarbejde faktureres efter en fast timepris kr. 360,00- + moms (kr. 450,00 - inkl. moms). kørsel efter timetakst, varerforbruget faktureres efter

detailpris - 25% rabat.

 

Prisoverslag:

Prisoverslag er ikke bindene fra MALERFIRMA ABILD-HANSEN's side. hvis fast pris ønskes skal der udarbejdes et tilbud. Se under tilbud.

 

Tilbud:

Tilbud afgives med følgende forbehold:

 - Håndværksrådets standardforbehold

 - Danske Malermestres faglige forudsætninger

 

Tilbuddet er gældene i 30 dage. Ved accept af tilbudet er dette bindene fra begge parter. Det skal bemærkes at kun den behandlingsform som er skrevet i tilbuddet er gældene, hvis anden behandlingsform skal udføres, er dette ekstraarbejde som faktureres ud over tilbuddet, MALERFIRMA ABILD-HANSEN er dog forpligtet til at meddele kunden om arbejdet, samt hvad det koster ekstra, dette gøres skriftligt.

 

Hvis tidsfrist er gældene skal dette være noteret i tilbuddet, se endvidere under tidfrist og adgangsforhold.

 

Tidsfrist og adgangsforhold:

Hvis MALERFIRMA ABILD-HANSEN bliver forsinket pga. anden entreprenør, anden behandlingsform, produktforskrifterne ikke kan overholdes, eller sygdom, kan malerfirmaet ikke gøres ansvarlig, malerfirmaet er dog forpligtet til at kræve tidfristforlængelse.

 

Rummene som malerbehandles skal være ryddet, der skal være 1 m bred adgang til pladsen, hvis nøgle ikke udleveres og der ikke er adgang til pladsen når

MALERFIRMA ABILD-HANSEN møder Mellem 8-16 i hverdage, er malerfirmaet berettiget til at fakturere den faktiske tid som han måtte vente.

 

Adgang til toilet samt vask for rengøring af redskaber skal være til stede indenfor 50 m, hvis dette ikke er muligt, faktureres den tid som bruges til nærmeste facilitet.

 

Forsikringer:

MALERFIRMA ABILD-HANSEN har erhvervs ansvarsforsikring hos TOPDANMARK.

 

Bankforbindelse:

Danske bank Reg.nr.: 3409 kontonr.: 11864414

 

 

Din rigtig maler i Østjylland

MALERFIRMA ABILD-HANSEN 2016

 facebooklike

maler@abild-hansen.dk


Webdesign: ABILD-HANSEN